USTAWIENIA RODZINNE BERTA HELLINGERA

Bert Hellinger niemiecki filozof i psychoterapeuta prawie 40 lat temu odkrył sposób na zobaczenie ukrytych zależności działających w systemie rodzinnym. Stworzył metodę, którą nazwał systemowymi ustawieniami rodzinnymi. Metoda ta opiera się na trzech fundamentalnych zasadach: przynależności, porządku i starszeństwa oraz równowagi dawania i brania.

My, nasze rodzeństwo, nasi rodzice, dziadkowie, nasze dzieci i wnuki tworzymy rodzinę. Poszczególne osobowości, zachowania i wzajemne relację między członkami rodziny tworzą pole energetyczne rodziny zwane przez Hellingera " polem wiedzącym".

Ustawienie konstelacji rodzinnych nie wymaga obecności całej rodziny. Osoba ustawiająca wybiera spośród osób obecnych na warsztatach reprezentantów swojej rodziny i ustawia ich w przestrzeni sali. Wybrani reprezentanci odczuwają energię i emocję osób, które reprezentują.

Przy pracy nad indywidualnymi ustawieniami rodzinnymi wykorzystywane są rekwizyty najczęściej w postaci figurek, poduszek, karteczek. Klient ustawia w przestrzeni za pomocą np. figurek swoją rodzinę, firmę, organizację. Przedmioty te reprezentują osoby z jego systemu. Osoba, której konstelacja jest ustawiana obserwuje proces i jego rozwiązania, które zwykle różnią się od obrazu jaki na początku ustawiła. Dzięki ustawieniu klient uzyskuje głęboki wgląd na temat swojego problemu. Potrafi sobie odpowiedzieć na wcześniej zadawane często pytania: dlaczego tak dzieje się w mojej rodzinie/firmie, co jest przyczyną i co trzeba zmienić, aby było lepiej?

 

Uzdrawianie porządku miłości według Hellingera opiera się na 3 zasadach:

 

ZASADA PRZYNALEŻNOŚCI

Każdy z nas należy do rodziny i ma w niej swoje miejsce. Jesteśmy energetycznie i emocjonalnie powiązani z naszą matką, ojcem, rodzeństwem, dziadkami czy pradziadkami oraz tymi, o których istnieniu często nie mamy pojęcia. Każdy z członków rodziny przynależy do niej i dzieli jej los, jaki by nie był. Wykluczenie z rodziny lub wczesna śmierć jakiegoś przodka rodziny powoduje zaburzenia w polu energetycznym obecnej rodziny. Zwykle ktoś z obecnych członków rodziny będzie się starała w sposób nieświadomy powtórzyć ten los. Te zapomniane Dusze wymagają uznania i uhonorowania swojego losu i miejsca w rodzinie.

ZASADA PORZĄDKU I STARSZEŃSTWA

System rodzinny tworzy naturalny porządek starszeństwa w rodzinie. Rodzice stoją zawsze przed dziećmi, a te z kolei podlegają porządkowi starszeństwa. Jeśli porządek ten zostanie zakłócony, wtedy relacje rodzinne nie dają nam bezpieczeństwa i miłości- jeśli np. dziecko umiera i rodzice przenoszą całą miłość na następne, zapominając o zmarłym, kiedy syn przejmuję rolę słabego ojca, lub córka rolę słabej matki, gdy młodsze rodzeństwo stawia się nad starszym. Często przenosimy te zaburzenia na swoje rodziny, na relację w pracy lub po prostu relację międzyludzkie. Podczas pracy nad ustawieniem systemu rodziny, stopniowo naturalny porządek miłości w rodzinie zostaje przywracany.

ZASADA RÓWNOWAGI DAWANIA I BRANIA CZYLI SPRAWIEDLIWEJ WYMIANY

Tylko zasada dawania i brania w związku gwarantuje jego powodzenie. Głęboko w naszej psychice tkwi potrzeba wyrównania. Jeśli ktoś coś otrzymuje ma potrzeba dania czegoś w zamian. Rodzinna więź powstaję dzięki temu, że każdy coś daje i bierze. Każdemu można dać tylko tyle ile jest w stanie wziąć. Kiedy zdarza się, że ktoś dostaje więc niż jest w stanie udźwignąć często odchodzi z systemu. Wzbranianie się przed przyjmowaniem może oznaczać, że podświadomie osoba ta chce przejąć pozycję osoby silniejszej, niezależnej i samodzielnej. W rodzinie kierunek dawania łączy się ze starszeństwem. W kochającej się rodzinie, w naturalny sposób starsze rodzeństwo zawsze daję trochę więcej młodszemu.

USTAWIENIA INDYWIDUALNE

W ustawieniach indywidualnych osoba ustawiająca wybiera spośród figurek przedstawicieli swojej rodziny i układa je w przestrzeni stołu. Konstelacja natychmiast ujawnia ważne informacje na temat relacji w rodzinie. Terapeuta jak i ustawiający obserwują swoje odczucia, ustawiający przy pomocy terapeuty pomału szuka rozwiązań, wolno przesuwa figurki i sprawdza czy po zmianie miejsc osobników czuje się lżej, lepiej. To tworzenie nowego obrazu rodziny jest łagodną forma terapii, przywrócenia miłości w rodzinie. Ustawienie oddziałuje zarówno na poziomie umysłowym jak i systemowym klienta. Ustawień indywidualnych możemy używać zarówno do pracy nad życiem osobistym oraz zawodowym. W zależności od potrzeb ustawienie może mieć formę jednorazowej wizyty lub może być początkowym elementem przy dłuższej pracy.

USTAWIENIA SYSTEMOWE W BIZNESIE

Dzięki ustawieniom systemowym w firmie możemy otrzymać jej pełniejszy obraz. Odkrywamy jak działają poszczególni pracownicy, jakie są między nimi powiązania i relacje, jak wyglądają inne ważne elementy: działy, produkty, usługi, klienci.

Z pomocą ustawień możemy rozwiązać takie problemy jak:

- podejmowanie decyzji, tworzenie struktury zarządzania

- poprawa przepływu informacji między działami, pracownikami

- poprawa relacji szef-pracownik

- odnalezienie swojego miejsca w biznesie, wyznaczanie ścieżki kariery

 

Ustawienia rodzinne metodą Berta Hellingera prowadzi: Beata Lebiocka

bok_prawy.jpg